FUTBALLKÁRTYA VÁLTOZÁSOK!

Tisztelt Futballkártya birtokosok!

Az MLSZ által 2016. március 11-én kiadott adatkezelési tájékoztató címe, 5. és 6. pontja a mai nappal módosult. Az új adatkezelési tájékoztató annak tudomásulvételétől érvényes és alkalmazandó a Futballkártya rendszer valamennyi használójára, de 15 nap elteltével a régi tájékoztató hatályát veszti, visszavonásra kerül és helyébe a módosulások lépnek.

A módosítás oka a Futballkártyák megváltozott lejárati ideje, valamint a kapcsolattartási célú elektronikus e-mail címek beszerzése és validálása, amelyet az MLSZ kizárólag kapcsolattartási célból (erre vonatkozó külön felhatalmazás nélkül marketing célra nem) kezel. A hosszabbításhoz az érintettek hozzájárulását kérjük, azonban az MLSZ esetében az elektronikus felület további használatának feltételévé válik a kapcsolattartási e-mail cím megadása.

A módosítások folytán a kártyabirtokosok a https://klubkartya.mlsz.hu oldalon bejelentkezés után saját maguk nyilatkozhatnak arról, hogy kívánják-e kártyájuk meghosszabbítását kérni a kiállítástól számított 10 évig, 18 év alatti személyek esetében 5 évig, illetőleg maguk adhatják meg elektronikus levélcímüket. A kapcsolattartási célú e-mail címre adatvédelmi szempontokból (többek között az adatbázis pontosságának alapelvéből fakadóan és az értesítési lehetőség, a Futballkártyához kapcsolódó kapcsolattartás biztosítása érdekében) van szükség, de a kártyabirtokosok részére egyben plusz kényelmi szolgáltatás is, azáltal, hogy az általuk megadott e-mail címre kapják a kártyájukkal kapcsolatos értesítéseket (pl. kártya lejárat közeledik, PIN kód csere történt, vagy technikai információk a klubkártya rendszer elérhetőségéről az esetleges előre tervezett karbantartásokról, stb.), továbbá egyszerűen gyakorolhatják a Tájékoztatóban biztosított érintetti jogaikat is.

Amennyiben a már regisztrált felhasználó nem adja meg kapcsolattartási e-mail címét, a kártyáját nem érvényteleníti a rendszer, de a felhasználói fiókjához a továbbiakban jelentős mértékben korlátozott hozzáférést engedünk. A hozzájárulás megadását követően a felhasználói fiók teljes mértékben elérhető lesz.

Az MLSZ esetében a kapcsolattartási célú e-mail cím megadása feltétele a kártya érvényesség meghosszabbításának.

Kérjük, az adatkezelési tájékoztató elfogadásával nyilatkozzon a fentiek tudomásulvételéről és kártyája érvényességi idejének meghosszabbítására vonatkozó igényéről. Ezt megteheti a https://klubkartya.mlsz.hu címen a „Saját adatok karbantartása” menüpontban bejelentkezés után.

A kártya érvényességének meghosszabbítására egyéb lehetőség nincs, személyesen a kártyapontokon csak új kártya váltható ki.

Az MLSZ közreműködésével üzemeltetett klubkártya rendszerhez csatlakozott klubok maguk dönthetnek arról, hogy a fenti fejlesztéseket bevezetik-e.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elvégezte a klubkártya rendszer auditját, melynek következtében 2017. december 31-ig jelen tájékoztató újabb – az Önök tájékoztatását még jobban szolgálni hivatott – módosítása várható, illetőleg zajlik a közeljövőben kötelezően alkalmazandó EU Általános Adatvédelmi Rendeletre felkészülésünk is, amely (csakúgy, mint minden más adatkezelő esetében) 2018. májusáig további módosításokat fog szükségessé tenni.

Fentiek az Önök kényelmét, adatiak biztonságának fokozását kívánják szolgálni, ezért megértésüket köszönjük!

Az új Tájékoztató itt érhető el: https://klubkartya.mlsz.hu/download/MLSZ_adatkezelesi_tajekoztato.pdf

Budapest, 2017. augusztus 04.

Magyar Labdarúgó Szövetség

forrás:mlsz.hu